Historie

Počátky firmy VHS-Vodohospodářské stavby spol. s r.o. se datují do roku 1991, kdy došlo k delimitaci stavební výroby státního podniku Povodí Vltavy, závod Horní Vltava České Budějovice, a následné privatizaci VHS - Vodohospodářské stavby s.p. Firma navazuje na tradice a zkušenosti svých právních předchůdců, tj. státního podniku Povodí Vltavy Praha a výrobních složek závodu Horní Vltava České Budějovice. Firma od svého vzniku usiluje o podporu a rozvoj tradičních hodnot českého stavebnictví. Dosahovanými výsledky se řadí mezi prosperující stavební firmy s příznivým rozvojovým potenciálem pro další období. Z hlediska územní působnosti uplatňuje společnost své výrobní kapacity převážně v regionu jižních Čech.

Firma usiluje o budování a rozvoj obchodně - partnerských vztahů, založených na spolehlivosti a serióznosti. Silnou stránkou firmy je flexibilita organizace práce v důsledku ploché organizační struktury, schopnost kooperace s dodavateli ostatních přidružených prací, vysoká úroveň kvality a technického a technologického řešení dodávek při optimální cenové úrovni.


Skutečné naplňování těchto cílů dokládá i opakované získání titulu PRESTA - prestižní stavba jižních Čech v kategorii vodohospodářské a ekologické stavby, v roce 2001 za stavbu "Kanalizační sběrač České Budějovice", v roce 2003 za stavbu "Oprava hydrostatického jezu Huber-Lutz, Loučovice" a v roce 2007 za stavbu „Vodní dílo Soběnov – sanace protržené hráze na řece Černé“.


Firma uplatňuje integrovaný systém řízení pro přípravu a realizaci vodohospodářských a inženýrských staveb v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN 14001:2005.


Firma přijala za svůj primární cíl realizaci kompletního ekologického programu. Zaměřuje se na realizaci zakázek v sektoru inženýrského stavitelství ( jedná se o stavby čistíren odpadních vod včetně jejich technologického vybavení, stavby kanalizací, vodovodů, základní technické vybavenosti ) a vodohospodářských staveb ( revitalizace vodních toků, stavby a rekonstrukce jezů, výstavba a obnova rybníků, protipovodňová opatření ). Aktuální jsou v současné době ekologické stavby (malé vodní elektrárny, revitalizace vodních toků a nádrží). Dalším specializovaným oborem činnosti jsou práce v oblasti zvláštního zakládání – beraněné štětové stěny, ražené piloty a protlaky.Rychlé kontakty

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
Litvínovická 1567/4, České Budějovice 370 01 Tel        387 203 619
GSM     602 547 656
Fax       387 203 617
E-mail   vhscb@vhscb.cz