Referenční stavby: 


Přehled nejvýznamnějších zakázek realizovaných v posledním obdobíInženýrské stavby

Hydrotechnické stavby

 

 

Čistírny odpadních vod

Malé vodní elektrárny – výstavba, rekonstrukce

Kanalizace a ČOV Loučovice

Investor : Obec Loučovice

Rok realizace : 2010-2012

 

MVE Špačkův Mlýn II.

Investor : František Klípa

Rok realizace : 2012-2013

 

Oprava vnitřní komunikace a zpevněných ploch, nezpevněných a zelených ploch, oplocení a ochranné protipovodňové zóny, v areálu ČOV Hrdějovice

Investor : 1.JVS a.s.

Rok realizace : 2008-2009

 

MVE Sokolský Ostrov – úpravy pro zvýšení spádu

Investor : AQUA ENERGIE s.r.o.

Rok realizace : 2011-2012

 

ČOV obce Pluhův Žďár

Investor : Obec Pluhův Žďár

Rok realizace : 2008

 

MVE Zlatá Koruna – stavební část

Investor : Augustin Veis

Rok realizace : 2009-2010

 

ČOV ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou

Investor : ZOO Ohrada

Rok realizace : 2008

 

MVE Červený Mlýn Nuzice

Investor : Radek Čermák

Rok realizace : 2010

 

Kanalizace a ČOV Světlík – I. etapa

Investor : Obec Světlík

Rok realizace : 2007

 

MVE a oprava jezu Huber – Lutz, Loučovice

Investor : Povodí Vltavy s.p.

Rok realizace : 2000-2001

 

 

 

Kanalizace

Revitalizace vodních toků a nádrží

Homole – oprava, udržovací práce (rekonstrukce), stoka A

Investor : Obec Homole

Rok realizace : 2009 a 2010

Revitalizace Všeměřického potoka

Investor : František Kotnauer

Rok realizace : 2011-2012


Obec Včelná – posílení kanalizační sítě a retenční nádrž

Investor : Obec Včelná

Rok realizace : 2008-2009

 

Obnova kaskády rybníků v k.ú. Drahov

Investor :, Miroslav Šašek

Rok realizace : 2010-2011

 

Splašková kanalizace Hlincová Hora

Investor : Obec Hlincová Hora

Rok realizace : 2007 a 2009

 

Revitalizace Strážného potoka 2. etapa

Investor : Pavel Chmelař

Rok realizace : 2009 –2011

 

Litvínovice – kanalizace, III. etapa

Investor : Obec Litvínovice

Rok realizace : 2005-2007

 

Revitalizace Polečnice pod Kájovem

Investor : Povodí Vltavy s.p.

Rok realizace : 2006-2007

 

Úpravny vody, vodojemy, armaturní šachty

Retenční nádrž Drochov II a navazující revitalizace toku

Investor : František Kotnauer

Rok realizace : 2006-2007

 

Vodojem Hosín

Investor : ČEVAK a.s.

Rok realizace : 2012

 

Obnova slepého ramene a tůní Nežárka – Zadní Dvůr

Investor : KATRON s.r.o.

Rok realizace : 2007-2008

 

Úpravna vody Borovany – úpravy technologické linky

Investor : Město Borovany

Rok realizace : 2010-2011

 

Malá vodní nádrž Hlásná

Investor : Ing. Roman Urbanec

Rok realizace : 2008-2009

 

Úpravna vody České Budějovice

Investor : Město České Budějovice

Rok realizace : 2007-2008

 

Výstavba a rekonstrukce vodních děl a objektů na vodních tocích

Vodojem Dubičné

Investor : ČEVAK a.s.

Rok realizace : 2009

 

Nežárka, Veselí nad Lužnicí, jez Nový – oprava jezu a podjezí

Investor : Povodí Vltavy s.p.

Rok realizace : 2009-2010

 

Vodojem Staré Hodějovice

Investor : ČEVAK a.s.

Rok realizace : 2008

 

Rozdělovací objekt Novořecké Splavy

Investor : Povodí Vltavy s.p.,

Objednatel : HOCHTIEF CZ a.s.

Rok realizace : 2008-2010

 

Armaturní šachty, měrná místa - křižovatka ulic Papírenská, Lidická a B. Němcové

Investor : Město České Budějovice

Rok realizace : 2007

 

Rekonstrukce Novořecké hráze km 3,520 – 6,250

Investor : Povodí Vltavy s.p., VHS jako člen sdružení

Rok realizace : 2007-2008

 

České Budějovice – Armaturní šachty (měrné profily) – šachta na Dlouhé louce

Investor : Město České Budějovice

Rok realizace : 2007

 

VD Římov – zvýšení bezpečnosti při povodních

Investor : Povodí Vltavy s.p.

Rok realizace : 2007-2008

 

 

Protipovodňové opatření Lékařova Lhota, Sedlec – stavba 2

Investor : Pozemkový úřad České Budějovice

Rok realizace : 2010-2011

 

Vodovody

Rekonstrukce válcového jezu – Lužnice, Veselí nad Lužnicí

Investor : Povodí Vltavy s.p.

Rok realizace : 2006-2007

 

Rekonstrukce hydrantové sítě ČEPRO Včelná

Investor : Tractebel Engineering a.s.

Rok realizace : 2009

 

Rekonstrukce jezu Skály – Malá Blanice ř.km 0,139

Investor : Povodí Vltavy s.p.

Rok realizace : 2006-2007

 

Shybka potrubí u Zátavského mostu

Investor : Jihočeský vodárenský svaz

Rok realizace : 2009-2010

 

Nežárka, ř.km 11,503, oprava jezu Metel

Investor : Povodí Vltavy s.p.

Rok realizace : 2007

 

 

VD Soběnov – sanace protržené hráze na řece Černé ř. km. 6,400

Investor : Povodí Vltavy s.p.

Rok realizace : 2004-2005

 

Základní technická vybavenost

Úpravy vodních toků, protipovodňová opatření

České Budějovice – Třebotovice, Kaliště – kanalizace a vodovod, část I.

Investor : Město České Budějovice

Rok realizace : 2007-2008

 

Protipovodňová opatření obce Dráchov

Investor : Povodí Vltavy s.p., sdružení se ZNAKON a.s.

Rok realizace : 2012

 

 

Malenice – sanace železničního náspu v km 15,5

Investor : ARCADIS Geotechnika a.s.

Rok realizace : 2009

 

Ostatní stavby

Rudolfovský potok – protipovodňová opatření

Investor : Město Rudolfov

Rok realizace : 2008

 

ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou – Los evropský – výstavba voliéry

Investor : Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou

Rok realizace : 2011

 

Bezdrevský potok, ř.km 0,000 – 0,750 – oprava koryta

Investor : Povodí Vltavy s.p.

Rok realizace : 2007-2008

 

ZOO Ohrada – vyhlídková lávka

Investor : Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou

Rok realizace : 2008-2009

 

Přeštice – úpravy průlehového protipovodňového koryta pod silničním mostem na Nepomuk

Investor : Město Přeštice

Rok realizace : 2007

 

ZOO Ohrada – zasíťování břehů

Investor : Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou

Rok realizace : 2006

 

Sedlec – oprava koryta Soudného potoka

Investor : Obec Sedlec

Rok realizace : 2007

 

 

PŠ Vltava, jez České Vrbné – oprava břehů koryta v podjezí

Investor : Povodí Vltavy s.p.

Rok realizace : 2007

 

Zvláštní zakládání – štětové stěny

Hrazení bystřin Zátoňský potok

Investor : Lesy ČR s.p.

Rok realizace : 2006-2007

 

Silnice I/34 – propojení dopravních okruhů – štětové stěny

Objednatel: EDIKT a.s.

Rok realizace: 2009

 

 

Most ev. č. 603-086, Veselí nad Lužnicí – štětové stěny

Objednatel: Swietelsky stavební s.r.o.

Rok realizace : 2009

 

Výstavba, revitalizace a čištění rybníků

Rozdělovací objekt Novořecké splavy – štětové stěny

Objednatel : HOCHTIEF CZ a.s.

Rok realizace : 2008-2009

 

Husinec – rekonstrukce Šebelů rybníka

Investor : Město Husinec

Rok realizace : 2009-2010

 

Vltava, České Budějovice – čištění koryta – štětové stěny

Objednatel : HOCHTIEF CZ a.s.

Rok realizace : 2008-2009

 

Výpusť a bezpečnostní přeliv – sdružený objekt rybníka Kratochvílský

Objednatel : Školní rybářství Protivín

Rok realizace : 2008-2009

 

JDZ Soběslav – sanace ekologické zátěže – štětové stěny

Objednatel : AWAST a.s.

Rok realizace : 2008-2009

 

Obnova Dolního obecního rybníka v k.ú. Pohoří

Investor : Obec Pluhův Žďár

Rok realizace : 2009

 

Moravská Sázava – poldr Žichlínek, SO 9.6 Železniční inundační most – dočasná štětová stěna

Objednatel : D.I.S.Brno s.r.o.

Rok realizace : 2007

 

Rekonstrukce Kartouzského rybníka

Investor : Obec Sedlec

Rok realizace : 2008-2009

 

Zvláštní zakládání – protlaky

Odbahnění „Obecního“ rybníka v Horní Stropnici

Investor : Obec Horní Stropnice

Rok realizace : 2006-2007

 

ZTV Husova kolonie, České Budějovice – štětové stěny a protlaky

Objednatel: Swietelsky stavební s.r.o.

Rok realizace: 2009

 

Obnova rybníka Široký v k.ú. Kamenný Újezd

Investor : Rybářství Nové Hrady s.r.o.

Rok realizace : 2006-2007

 

Supermarket LIDL, České Budějovice – protlak
Objednatel : HOCHTIEF CZ a.s.

Rok realizace : 2005

Odbahnění rybníka Rahovec Horní

Investor : Lesy a rybníky města České Budějovice

Rok realizace : 2006

 

Zvláštní zakládání – ražené piloty (dřevo, ocel, …)

Obnova a odbahnění rybníka Popelov

Objednatel : Pavel Hron

Rok realizace : 2006

 

České Budějovice, beranění základů pilířů trolejového vedení
Objednatel: AKORD stavební a obchodní spol. s r.o.

Rok realizace : 2012

 

Odbahnění rybníka Ryšávek

Investor : Lesy a rybníky města České Budějovice

Rok realizace : 2005-2006

 

České Budějovice, beranění základů pilířů trolejového vedení
Objednatel: Dopravní podnik města České Budějovice

Rok realizace : 2011

 

 

České Budějovice, lávka přes Vltavu v ul. E.Pittera – dočasné piloty

Objednatel: OK-BE spol. s r.o.

Rok realizace : 2005

 

 

 

 


       


Rychlé kontakty

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
Litvínovická 1567/4, České Budějovice 370 01 Tel        387 203 619
GSM     602 547 656
Fax       387 203 617
E-mail   vhscb@vhscb.cz