Historie a výrobní program

krátké představení naší společnosti

VHS - Vodohospodářské stavby spol s r.o.

jsme s vámi od roku 1991 ...

Počátky firmy

Počátky firmy VHS-Vodohospodářské stavby spol. s r.o. se datují do roku 1991, kdy došlo k delimitaci stavební výroby státního podniku Povodí Vltavy, závod Horní Vltava České Budějovice, a následné privatizaci VHS – Vodohospodářské stavby s.p. Firma navazuje na tradice a zkušenosti svých právních předchůdců, tj. státního podniku Povodí Vltavy Praha a výrobních složek závodu Horní Vltava České Budějovice. Firma od svého vzniku usiluje o podporu a rozvoj tradičních hodnot českého stavebnictví. Dosahovanými výsledky se řadí mezi prosperující stavební firmy s příznivým rozvojovým potenciálem pro další období. Z hlediska územní působnosti uplatňuje společnost své výrobní kapacity převážně v regionu jižních Čech.

Budování a rozvoj

Firma usiluje o budování a rozvoj obchodně – partnerských vztahů, založených na spolehlivosti a serióznosti. Silnou stránkou firmy je flexibilita organizace práce v důsledku ploché organizační struktury, schopnost kooperace s dodavateli ostatních přidružených prací, vysoká úroveň kvality a technického a technologického řešení dodávek při optimální cenové úrovni.

Prestižní ocenění

Skutečné naplňování těchto cílů dokládá i opakované získání titulu PRESTA – prestižní stavba jižních Čech v kategorii vodohospodářské a ekologické stavby, v roce 2001 za stavbu „Kanalizační sběrač České Budějovice”, v roce 2003 za stavbu „Oprava hydrostatického jezu Huber-Lutz, Loučovice”, v roce 2007 za stavbu „Vodní dílo Soběnov – sanace protržené hráze na řece Černé“ a v roce 2009 za stavbu „Rekonstrukce Novořecké hráze km 3,520 – 6,250“. Dále jsme získali čestná uznání soutěže PRESTA například za realizaci stavby „Malše Č. Budějovice – oprava nábřežní zdi“ v roce 2005, „Revitalizace Polečnice pod Kájovem ř. km 5,900 – 6,800“ v roce 2009, „Vyhlídková lávka ZOO Hluboká“ v roce 2011 a „MVE Sokolský ostrov – úpravy pro zvýšení spádu“ v roce 2013.

ISO Systém managementu kvality

Firma uplatňuje integrovaný systém řízení pro přípravu a realizaci vodohospodářských a inženýrských staveb v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN 14001:2016.

Kompletní ekologický program

Firma přijala za svůj primární cíl realizaci kompletního ekologického programu. Zaměřuje se na realizaci zakázek v sektoru inženýrského stavitelství ( jedná se o stavby čistíren odpadních vod včetně jejich technologického vybavení, stavby kanalizací, vodovodů, základní technické vybavenosti ) a vodohospodářských staveb ( revitalizace vodních toků, stavby a rekonstrukce jezů, výstavba a obnova rybníků, protipovodňová opatření ). Aktuální jsou v současné době ekologické stavby (malé vodní elektrárny, revitalizace vodních toků a nádrží). Dalším specializovaným oborem činnosti jsou práce v oblasti zvláštního zakládání – beraněné štětové stěny a ražené piloty. Dále nabízíme provádění jeřábových prací autojeřáby Tatra a Liebherr do hmotnosti břemene až 55 t a nákladní dopravu automobilem Tatra 163 Jamal s podvalníkem Goldhofer s nosností 60 t.

VHS - Vodohospodářské stavby spol s r.o.

Copyright 2021 VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.