Reference -
hydrotechnické stavby

VHS - Vodohospodářské stavby spol s r.o.

Malé vodní elektrárny

MVE Hluboká

Investor : HydroCon a.s.
Rok realizace : 2013 - 2014

Revitalizace vodních toků a nádrží

Výstavba a rekonstrukce vodních děl a objektů na vodních tocích

Vltava, ř.km 371,922, jez Vyšší Brod – rekonstrukce jezu

Investor : Povodí Vltavy, s.p.
Rok realizace : 2018 - 2019

Nežárka, ř. km 45,763, Jindřichův Hradec – oprava jezu Lada

Investor : Povodí Vltavy, s.p
Rok realizace : 2019

Otava, ř.km. 45,493 Štěkeň – oprava jezu

Investor : Povodí Vltavy, s.p.
Rok realizace : 2014

MVE Planá – SO 03 Rybí přechod

Investor : Ing. Zdeněk Čermák
Rok realizace : 2015

Otava, ř.km. 54,865 Pětikolský jez Strakonice – oprava levého pole

Investor : Povodí Vltavy, s.p.
Rok realizace : 2013

Stavební úpravy vodního díla Suchomel

Investor : Maveus s.r.o.
Rok realizace : 2014

Úpravy vodních toků, protipovodňová opatření

DVT Novodomský potok, IDVT 10239422, ř.km 0,124 – 0,610, Kaplice – oprava opevnění

Investor : Povodí Vltavy, s.p.
Rok realizace : 2018 - 2019

Vltava, ř.km 217,665 – 218,00, jez levý břeh – Purkarec – stabilizace břehových opevnění

Investor : Povodí Vltavy, s.p.
Rok realizace : 2019

Otava, ř.km. 54,865 Pětikolský jez Strakonice – oprava levého pole

Investor : Povodí Vltavy, s.p.
Rok realizace : 2013

Stavební úpravy vodního díla Suchomel

Investor : Maveus s.r.o.
Rok realizace : 2014

Otava, ř.km. 54,865 Pětikolský jez Strakonice – oprava levého pole

Investor : Povodí Vltavy, s.p.
Rok realizace : 2013

Stavební úpravy vodního díla Suchomel

Investor : Maveus s.r.o.
Rok realizace : 2014

DVT Novodomský potok, IDVT 10239422, ř.km 0,124 – 0,610, Kaplice – oprava opevnění

Investor : Povodí Vltavy, s.p.
Rok realizace : 2018 - 2019

Vltava, ř.km 217,665 – 218,00, jez levý břeh – Purkarec – stabilizace břehových opevnění

Investor : Povodí Vltavy, s.p.
Rok realizace : 2019

Protipovodňová hráz Stará Hlína (sdružení Zvánovec a.s., VHS s.r.o.)

Investor : ČR – Státní pozemkový úřad
Rok realizace : 2017 - 2018

Odstranění povodňových škod r. 2013 – oprava trati č. 197 Číčenice – Nové Údolí

Investor : Arcadis
Rok realizace : 2013

Zlatý potok, Vitějovice – stabilizace podélného profilu

Investor : Povodí Vltavy, s.p.
Rok realizace : 2014

Křemžský potok ř.km 14,1 – 15,3 – Brloh, oprava koryta

Investor : Povodí Vltavy, s.p.
Rok realizace : 2014 - 2015

Křemžský potok ř.km 1,053 – jez Dívčí kámen – oprava jezu a odbahnění zdrže – povodňová škoda

Investor : Povodí Vltavy, s.p.
Rok realizace : 2014 - 2015

Malše ř.km 10,450 – 10,690, Plav – odstranění nánosů – povodňová škoda

Investor : Povodí Vltavy, s.p.
Rok realizace : 2014

VHS - Vodohospodářské stavby spol s r.o.

Copyright 2021 VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.