Reference -
inženýrské stavby

VHS - Vodohospodářské stavby spol s r.o.

Čistírny odpadních vod

Odlehčovací komora na Lidické ulici, České Budějovice

Investor : Město České Budějovice
Rok realizace : 2015

Splašková kanalizace Nové Podlesí

Investor : Obec Podlesí
Rok realizace : 2016 - 2017

Úpravny vody, vodojemy, armaturní šachty

Rozšíření zásoby vodojemu Deštná

Investor : Město Deštná
Rok realizace : 2016

Mladošovice - vodojem

Investor : Obec Mladošovice
Rok realizace : 2018

Vodovody

Vodovod a tlaková kanalizace Deštná (sdružení VHS s.r.o., RVS a.s.)

Investor : Obec Deštná
Rok realizace : 2015 - 2016

Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400

Investor : Jihočeský vodárenský svaz
Rok realizace : 2017

Přeložka vodovodního řadu do Protivína - Radčice (sdružení VHS s.r.o., Hydrotechnik Praha s.r.o.)

Investor :Jihočeský vodárenský svaz
Rok realizace : 2016

Zvláštní zakládání – štětové stěny

Nové shybky pod Lužnicí a Nežárkou - štětové stěny + zemní práce (subdodávka Brochier s.r.o.)

Investor : 1.JVS
Rok realizace : 2019

I/22 Křtětice, most ev. č. 22-045 – štětové stěny (subdodávka Strabag a.s.)

Investor : ŘSD s.p.
Rok realizace : 2019

Přídolí – Kaplice, přívodní venkovní vedení 2 x 110 kV - štětové stěny (subdodávka Profi EMG s.r.o.)

Investor : ČEZ a.s.
Rok realizace : 2018

Dálnice D3 Bošilec – Ševětín SO 309/I - štětové stěny (subdodávka Pragis a.s.)

Investor : ŘSD ČR
Rok realizace : 2016 - 2018

Nové shybky pod Lužnicí a Nežárkou - štětové stěny (subdodávka Hochtief a.s.)

Investor : 1.JVS
Rok realizace : 2017

Dálnice D3 Bošilec – Ševětín SO 312 - štětové stěny (subdodávka Hydrotechnik s.r.o.)

Investor : Čevak a.s.
Rok realizace : 2019 - 2020

Dálnice D3 Bošilec – Ševětín SO 309/I - štětové stěny (subdodávka Metrostav a.s., Swietelsky s.r.o., Doprastav a.s.)

Investor : ŘSD ČR
Rok realizace : 2017 - 2018

Rekonstrukce přívodních řadů surové vody – štětové stěny (subdodávka Polanský s.r.o.)

Investor : ŘSD ČR
Rok realizace : 2018

Dálnice D3 Veselí n. Lužnicí – Bošilec SO 308C - štětové stěny (subdodávka sdružení Eurovia a.s. – Strabag a.s.)

Investor : ŘSD
Rok realizace : 2015

Kanalizace

ČB, čerpací stanice odpadních vod Dlouhý most – obnova a modernizace strojního zařízení

Investor : Město České Budějovice
Rok realizace : 2017 - 2018

Dostavba kanalizace v k.ú. Plav, chodníky podél silnice III/15529

Investor : Obec Plav
Rok realizace : 2018

Zvláštní zakládání – ražené piloty (ocel, dřevo, …)

Výstavba obchodního centra IGY 2 v Českých Budějovicích – provedení pilotových základů pro stožáry trakčního vedení (subdodávka Metrostav a.s.)

Investor : IGY 2 CB a.s.
Rok realizace : 2016

Ostatní stavby

E. Krásnohorské - stavební úpravy otevřeného příkopu

Investor : Město České Budějovice
Rok realizace : 2019

Stavební úpravy místních komunikací v obci Olešnice

Investor : Obec Olešnice
Rok realizace : 2015

Oprava zpevněného povrchu – kanalizace sudová stáčírna v n.p. Budějovický Budvar

Investor : Budějovický Budvar n.p.
Rok realizace : 2016

Radošovice – rekonstrukce místních komunikací

Investor : Obec Radošovice
Rok realizace : 2015

Dopravní napojení sportovně – rekreačního areálu Kozský potok v Sezimově Ústí

Investor : Město Sezimovo Ústí
Rok realizace : 2015

VHS - Vodohospodářské stavby spol s r.o.

Copyright 2021 VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.